Brugermenu
Brugernavn

Adgangskode

IPC-ERFA.dk


Søg

Søg i ...

Søgeord

Bestemmelser for IPC ERFA-gruppenERFA-gruppens overordnede formål er at udbrede kendskab til IPC, som kan være med til styrke konkurrenceevne, markedsadgang, minimering af produktionsomkostninger og produktsikkerhed.

IPC ERFA-gruppen er en sammenslutning af nuværende og fremtidige brugere af IPC’s program af kurser og standarder.

Gruppen sammensættes af personer fra:
• Elektronikproducenter
• Komponentproducenter og -leverandører
• Printproducenter og -leverandører
• Udviklingsfirmaer

Gruppens formål er:
• at holde sig opdateret med hensyn til nye udgaver/revisioner
• at implementere nyheder fra IPC
• at udbrede kendskabet til IPC’s kursusprogram
• at udbrede kendskabet til IPC’s standardprogram
• at diskutere strategier for udvikling af indhold i standarder (HYTEK som bindeled til IPC)
• at skabe et netværk for udveksling af erfaringer med IPC programmet
• at diskutere specifikke anvendelser af IPC’s program
• at udbrede anvendelsen af IPC som en fælles Q-platform for elektronikindustrien
• at udbrede viden om ny litteratur, bøger, tidsskrifter, internet referencer m.m.

Ansvarlig
HYTEK er bindeled mellem gruppen og IPC, og er samtidig ansvarlig for indkaldelse og afvikling af møderne. HYTEK er fast referent og ansvarlig for udsendelse af referat – senest 14 dage efter afviklet møde.

Styregruppen er ansvarlig for udformning og overholdelse af de vedtagne bestemmelser for ERFA-gruppen.

Styregruppens medlemmer:
Lars Henrik Kahr, GPV Electronics A/S
Torben Kruse, Grundfos A/S
Jesper K. Konge, Gåsdal Bygningsindustri A/S (Velux)
Henrik Jensen, NCAB Group Denmark
Søren Jul Christiansen, Norcad Systems A/S
Mona Johannesen, KK Wind Solutions A/S
Alex Christensen, HYTEK