Brugermenu
Brugernavn

Adgangskode

IPC-ERFA.dk


Søg

Søg i ...

Søgeord

Bestemmelser for IPC ERFA-gruppen


Opdateret den 12. september 2022

ERFA-gruppens overordnede formål er at udbrede kendskab til IPC, som kan være med til styrke konkurrenceevne, markedsadgang, minimering af produktionsomkostninger og produktsikkerhed.

IPC ERFA-gruppen er en sammenslutning af nuværende og fremtidige brugere af IPC’s program af kurser og standarder.

Gruppen sammensættes af personer fra:
• Elektronikproducenter
• Komponentproducenter og -leverandører
• Printproducenter og -leverandører
• Udviklingsfirmaer

Gruppens formål er:
• at holde sig opdateret med hensyn til nye udgaver/revisioner
• at implementere nyheder fra IPC
• at udbrede kendskabet til IPC’s kursusprogram
• at udbrede kendskabet til IPC’s standardprogram
• at diskutere strategier for udvikling af indhold i standarder (HYTEK som bindeled til IPC)
• at skabe et netværk for udveksling af erfaringer med IPC programmet
• at diskutere specifikke anvendelser af IPC’s program
• at udbrede anvendelsen af IPC som en fælles Q-platform for elektronikindustrien
• at udbrede viden om ny litteratur, bøger, tidsskrifter, internet referencer m.m.

Ansvarlig
HYTEK er bindeled mellem gruppen og IPC, og er samtidig ansvarlig for indkaldelse og afvikling af møderne. HYTEK er desuden ansvarlig for upload af præsentationer efter afviklet møde.

Medlemskab og møder

Der afholdes to møder årligt, de ligger fast torsdag i uge 24 og torsdag i uge 47. Det koster 1.000,00 kr. om året at være medlem af gruppen. Nye virksomheder skal forud for indmeldelse godkendes af styregruppen. Det er muligt at medbringe en gæst på et møde for 500,00 kr.

Styregruppen er ansvarlig for udformning og overholdelse af de vedtagne bestemmelser for ERFA-gruppen.

Styregruppens medlemmer:
Poul Skjold, Danfoss Drives A/S
Lars Henrik Kahr, PR Electronics A/S
Torben Kruse, Grundfos A/S
Henrik Jensen, NCAB Group Denmark
Søren Jul Christiansen, Nordcad Systems A/S
Henrik Blegvad Jensen, Gåsdal Bygningsindustri A/S
Jens Taudal Andersen, HYTEK

Styregruppens medlemmer bliver godkendt af styregruppen og medlemskabet kan følge medlemmet ved jobskifte, så længe man overholder adgangsbetingelserne for at blive medlem af ERFA-gruppen. Max én person pr. virksomhed i styregruppen og max 7 medlemmer af styregruppen i alt.